I Denne Artikkelen:

I et viktig medeierskap (230 boliger) må fagforeningen ta en arkitekt for viktig arbeid, for eksempel å bringe heiser til linje eller reparere gulvflaten på parkeringsplassen?

Bruken av en arkitekt er bare obligatorisk for arbeider som endrer konstruksjonen av konstruksjonen, overflatene eller arealanvendelsen så snart overflaten er over 170 m2. Condominiums forskrifter kan utvide dette intervensjonsområdet. Jeg tror imidlertid ikke at arbeidene du nevner (oppgradering til heis, ombygging av gulvet på en parkeringsplass) rettferdiggjør bruken av en arkitekt, hvis ferdigheter ikke er spesifikt rettet mot disse områdene.. På den annen side synes bruk av et designkontor å være berettiget. Dette er tilfelle, kan medeiernes GA gi mandat til hvem hun vil kontrollere sine arbeider.

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Onepark Autopay