I Denne Artikkelen:

Jeg har for tiden en grusete terrasse midt i hagen på 3m x 4m (betongplate 10 cm tykk + plater gravelled). Denne terrassen ble bygget på den tiden uten skråning. Når det regner, siver vannet gjennom leddene i de grusete platene og danner ikke en pølse på overflaten når regnet er over. Spørsmålet mitt er dette. Jeg vil innse over denne terrassen, et tre dekk. Trelastet som støtter den fremtidige terrassen vil bli montert på taket slik at bjelkene ikke berører platene. Jeg leser overalt at det er helt avgjørende at platen under treterrassen har en skråning. I mitt spesielle tilfelle utgjør det faktum at det ikke er noen skråning et bestemt problem?

den null skrå terrasser er vanligvis ikke sirkulerbar. Støtten til et trekk på denne typen terrasse må ha en skråning for å tillate detavrenning av regnvann. Tilsynelatende, i ditt tilfelle, strømmer regnvann glatt på platen. I tillegg skal det forhold at bjelkene er ordnet på plass, unngå kontakt med vann.
Under disse forholdene virker dine tekniske valg konsistente.

På samme tema

  • Spørsmål / svar
    • Hvordan løse et problem med skråning mot takterrasse?
    • Hvordan løse et problem med mothelling på en terrasse?

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Statens vegvesen - Barnekontrolløren