I Denne Artikkelen:

Spør et vindu under renovering - C. Rattle

I nye konstruksjoner legges vinduene oftest i rabatt på innsiden. De kan også noen ganger legges i tunnel, det vil si i tykkelsen på murverket, eller påføres dersom en isolasjon blir vurdert etterpå.
Ved renovering kan leggingen med bevaring av rammen gjøres på et vindu i rabbet, i tunnel eller i vegg.

Legge i rabatt

Legge i rabatt

(1) Høydevisning
(2) Planvisning

Tunnel legging

Tunnel legging

(1) Høydevisning
(2) Planvisning

Anvendt installasjon

Anvendt installasjon

(1) Høydevisning
(2) Planvisning

Tar tiltak

Tar tiltak

For å erstatte et vindu mens du holder rammen, øker du høyden på sidene, de to breddene, uten å glemme diagonalen.
Gi plass til en lukker hvis nødvendig.


Video Instruksjoner: How I install Glass Blocks in basement window (Part 1 of 2) Mike Haduck