I Denne Artikkelen:

På din 15. november-utsendelse viste din gjest at fra og med august 2015 kun kondenserende kjeler kunne installeres? Andre typer kjeler (ht Avkastning,...) vil ikke lenger bli tillatt, er konsekvensen av lovens anvendelse på "energiovergang". Forbrukeren vil ikke lenger kunne velge hvilken type utstyr som passer til hans installasjon? På samme måte som glødelamper er forbudt nå. Vi er i dag i et begrenset samfunn, selv de feilene våre ledere må bruke? Takk for ditt svar, jeg har prosjektet som skal erstatte 2 gasskjeler over 15 år de neste 2 årene, og jeg vet at kondensasjonsmetoden ikke ville være lønnsom for installasjonen min.

Fra 1. august 2015 vil direktivet om europeisk energirelatert produkt (ERP) gi ytelsesnivåer slik at praktisk talt kun kondenserende kjeler vil kunne oppfylle standarden. Installasjon av lavtemperaturgasskjeler med sugekopp er forbudt. Lavtemperaturkjeler på skorstene kan bare installeres hvis de er på kollektive kanaler (som de facto eliminerer individuelle kjeler av denne typen).

På samme tema

  • Spørsmål / svar
    • Hvor skal man plassere sonden for kondenserende kjele?
    • Hvilken type gass kondenserende kjele å installere?

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Summery of Heat Pump Water Heater Systems (LECTURE)