I Denne Artikkelen:

Jeg vil oppgradere isoleringen av vår hovedbolig som ble behandlet på 1980-tallet. Hvilken hjelp kan jeg kreve?

"Aids" for isolasjon av huset nærmer seg utelukkende hovedboligen, forutsatt at den er bygget i mer enn 2 år.
Hovedhjelpene er følgende (i 2016):
- Skattekreditt for energitransitten (CITE) som gir deg mulighet til å trekke fra din skatt 30% av utgiftene som er pådratt for energibesparende arbeider som er kvalifisert for denne enheten, forutsatt at dette arbeidet utføres av et RGE-selskap ( Anerkjent miljøansvarlig);
- Éco-PTZ eller Zero Rate Loan som tillater eiere av deres hovedbolig å låne opp til € 30.000 uten renter, for en minimumsgruppe med 2 kvalifiserte arbeider. Den er kumulativ med ISCED under forholdsbetingelser;
- ANAH støtte gjennom programmet "Habiter Mieux" for lavinntektsholdte husholdninger;
- Eco-Energy Bonus, tildelt av energidistributører (inkludert supermarkeder som leverer drivstoff og brensel) som en del av Energy Savings Certificate-ordningen
- Lokalt hjelp, særlig energikuponger for energibesparende husholdninger, fordelt på enkelte avdelinger;
- redusert sats mva (5,5%) for arbeid (kjøp av utstyr og lønnskostnader) for å forbedre energibesparelsen til boliger og for indusert og uoppløselig knyttet arbeid.

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: