I Denne Artikkelen:

På en generalforsamling med medeiere må viktige beslutninger ofte stemme med dobbelt flertall. For å lette lanseringen av forbedringsarbeid er det dobbelte flertallet noen ganger lettere nok. Forklaring.

I så fall snakker vi om et dobbelt lite flertall?

Vi snakker om dobbelt flertall bare opplyst for Arbeidsbeslutninger som involverer transformasjon, tillegg eller forbedring (med unntak av de som er omtalt i artikkel 25 i loven 10. juli 1965) av bygningen. Det kan være arbeid som har til hensikt å forbedre sikkerheten til bygningen med installasjon av en digital kode for eksempel til inngangsdøren.
Det dobbelte flertallet må være nødvendig, ved et annet møte, dersom et utkast til verk er godkjent ved et første møte, ikke med dobbelt flertall etter behov, men av flertallet av medeierne, stede eller nei, og dette flertallet representerer 2/3 av stemmerne av medeierne til stede og representert (fraværende ikke teller her).
Det er også flertallet av artikkel 26 nr. 4 i lov av 21. juli 1994. Dette avsnittet er spesielt lagt til for å lette forbedringen av artikkel 26.

Hvordan fungerer det dobbelte flertallet?

Når et prosjekt er godkjent av flertallet av eierne (nåværende, representert og fraværende), og at dette flertallet representerer minst 2/3 av stemmerne av medeiernes nåværende og representert, kan det således inngå i agendaen for møtet. en andre sammenstilling. Ny samling hvor prosjektet må godkjennes av:

  • De fleste medeierne
  • 2/3 av stemmerne av medeierne til stede og representert

Forskjellen med det dobbelte flertallet er at her absentees ikke teller i stemme telling.

For eksempel:
Hvis i et condominium som teller 50 medlemmer og 900 stemmer totalt, på et møte med 40 medeiere og 600 stemmer til stede og representert, må forbedringsarbeidet avgis av minst 26 medlemmer og 601 stemmer for å bli vedtatt med dobbelt flertall. Men tenk at prosjektet er stemt av 26 medeiere til 510 stemmer. Prosjektet kan ikke stemme på denne første generalforsamlingen, men det kan bli utsatt til en annen samling. Medeierne vil kunne vedta denne beslutningen om arbeid med dobbelt flertall avlyst siden 510 stemmer er her tilstrekkelig til å representere 2/3 av dagens stemmer og representert medeiere nødvendig.


Video Instruksjoner: Statens vegvesen - Barnekontrolløren