I Denne Artikkelen:

Veldig lønnsomt og svært ettertraktet, hjelper nullrenten lånet mange husholdninger til å bli villaeiere. Selv om det under visse forhold tillater å kjøpe et gammelt boliger med verk, ble det ikke opprettet for å finansiere renoveringer. Heldigvis finnes det andre alternativer som hjelper huseiere til å renovere sine hjem.

Fungerer nullrentefinansieringslånet?

Netto rente lånet er hovedsakelig ment å finansiere kjøp av nye boliger, men også gamle boliger som tilhører det sosiale boliger, og som selges til sine beboere eller gamle boliger som krever omfattende arbeid. Hvis ditt hjem ikke faller inn i et av disse tilfellene, er det ikke mulig å finansiere arbeid med lånet med null rate. Du må søke om en annen type lån kjent som Null rente øko-lån. Uten ressursbetingelser og uten interesse gjør det mulig å finansiere alle arbeidene med forbedring av energibesparelsen til alle boliger som ble gjennomført før 1. januar 1990. Det bidrar også til å redusere energiforbruket til oppvarming av de gamle husene og for å redusere utslipp av klimagasser.
Enhver eier som inntar bolig, leier det eller har tenkt å leie det innen seks måneder, kan søke om øko-lånet til null rate. Bare ett lån vil bli gitt per enhet, men hvis du eier flere eiendommer, er det ganske mulig å søke om hver enkelt.

Arbeidet støttes av miljølånet til null rate

Den nollrente øko-lånet finansierer ikke alle typer arbeid og brukes hovedsakelig til å redusere energiforbruket til gammelt boliger. Er bekymret for alt arbeid som tillater Termisk isolasjon av tak, vegger, glasvegger og dører som fører til utsiden. Også bekymret er alle arbeider for å forbedre oppvarming, ventilasjon og varmtvannsproduksjon.
Den nullrente øko-lånet gjør det også mulig å finansiere arbeid på ikke-kollektiv sanitet som ikke spiser energi. Lånebeløpet avhenger av mengden av utgifter fastsatt av tilbudet. Det er imidlertid et tak som avhenger av arbeidets art. Maksimumsbeløpet for et nullrentekostnad varierer mellom 10 000 og 30 000 euro. Det er viktig at du bruker forskjellige fagfolk til å opprette det mest nøyaktige og passende tilbudet for å presentere til din bank eller kredittinstitusjon.


Video Instruksjoner: