I Denne Artikkelen:

En deco opplæring for å lage tre lysestaker selv.

Produksjon av geometriske lysestaker

Materiale som trengs

 • 30 mm side klatring
 • Pine gardin ringer
 • tidsskrifter
 • baller
 • Stykker av tre
 • sandpapir
 • lim
 • maleri
 • pensel
 • drill
 • Flat wick med en diameter på 22 mm
 • Tre sag
 • Stearinlys til lysestake

Klipping av klaffen

 • I klemmen, kutt firkanter og små rektangler med saga.

Bor loggen

 • Bor et hull i en logg med den flate borekronen.

Sand bitene av tre

 • Med sandpapir, sand utsparinger laget.

Maleri på loggene

 • Mal trebitene.

Lim bitene av tre sammen for lysestaken

 • Lim stykkene oppå hverandre. Den hullede ballen må være oppe.

Tre lysestaker

 • Monter lysene på lysestakerne.

dekning

 • Denne opplæringen kommer fra boken "Slow Life" av blogger Clem Around The Corner. Til salgs på Fnac: bit.ly/clem-book.


Video Instruksjoner: 20 x 180kg/396lbs SQUAT (no belt) @ 105.9kg/233.3lbs BW.