I Denne Artikkelen:

Sporteknikker: hvordan lykkes en oval?

Tegn en horisontal akse AB.
Deretter tegner to sirkler med samme diameter, den første i AB og den andre passerer gjennom sentrum 0 av den første.
For å lukke figuren, juster kompasset på sirkeldiameteren og trekk to motsatte buer ved å stikke tippen på kompasset på kryssene i kryssene.


Video Instruksjoner: