I Denne Artikkelen:

For å endre en sikkerhetsgruppe er det ikke nødvendig å tømme cumulus helt.

For å gjøre dette, forbereder du den nye GS med den dielektriske forbindelsen, forsegler den, forbereder fiberleddene dine.

Under vannrøret hvor GS befinner seg, plasser et basseng for vannstrømning under demontering.

Slå av vannet på måleren, åpne en varmtvannskran for å "bryte" trykket i cumulus, og lukk det deretter.

Demonter din gamle GS, vannet vil løpe jittert, ikke panikk, det blir ingen liter, selvfølgelig strømmer det langs armene og må gjøres raskt.

Plasser den nye GS på plass, erstatt vannet, kontroller vanntettheten til GS og rens luften ved å åpne en varmekran.

Det! Tid brukt 30 minutter, mengde vann mistet 2 til 3 liter.

Foreslå et tips for dette temaet

Video Instruksjoner: