I Denne Artikkelen:

For å unngå strømbrudd

Den lengre nedgangen i vintertemperaturen er en frykt for strømbrudd. Imidlertid kan enkle handlinger redusere forbruket i spidsbelastningstider: forstyrre bruken av apparater, senk temperaturen på rom med 1 eller 2° C, la ingen enhet stå i standby, begrense antall lys på. Men det finnes også en rekke enheter og utstyr i den elektriske installasjonen som også tillater programmering av elektriske enheter og dermed reduserer forbruket: Styr strømmen til uttakene av en mekanisk eller elektronisk programmerer, administrer varmeren med en programmerbar termostat, installer en eller flere programmerbare brytere eller en 2 eller 3 kretslaster på det elektriske panelet etc.

  • Ledelse av elektriske apparater med OTIO programmerere
  • Program elektrisk utstyr
  • Elektrisk diagram: mekanisk programmerbar bryter (klokke) installert på brettet
  • Ukentlig tosone programmerbar termostat: kretsdiagram
  • Lette en krets: Tilkoblingsskjema

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Heliumballongene er få centimeter unna høyspentledningen. Plutselig eksploderer det