I Denne Artikkelen:

Å sette opp en bryter er en enkel operasjon. Ved konvensjon er den montert slik at belysningskretsen slås på ved å vippe ned knappen.

installer en enkelt tenningsbryter

pierce en partisjon for å passe en bryter

Bor med et hullsag bor et hull i skillevegget og skyv forsiden inn i den.
Vri skruene for å stramme klørne mot gipset.

klargjør ledningene for installasjon av en bryter

Strip trådene noen få centimeter med en wire stripper (den nødvendige lengden er vanligvis angitt på bryteren).

bytt tilkobling

Koble bryteren: Fasen fra bordet på L-terminalen og lampen kommer tilbake på en av de to andre (de er merket 1 og 2).

sette opp en bryterboks

Stram klorene på bryteren og plasser den i huset.
Kontroller at den er riktig plassert og rett og stram deretter klørne til de låses.

Installer hubcap av en bryterboks

Sett deretter hubcap. Den lukkes uten verktøy ved å trykke lett til du berører veggen. En enkel flatskrutrekker er så tilstrekkelig til å fjerne den.


Video Instruksjoner: Pacific Rim Uprising