I Denne Artikkelen:

Mange nye leiligheter er solgt av plan (salg i delstaten fremtidig ferdigstillelse). Hvis du har et slikt kjøp, vil du signere en reservasjonskontrakt. Ved signering avtaler selgeren å reservere et hjem og du skal kjøpe ham. For å unngå ubehagelige overraskelser, vær forsiktig, vet hva du skal for, og hva er dine mulige rekurser.

VEFA og reservasjonskontrakten

Salg av plan (off-plan salg) består i å kjøpe boliger som ennå ikke er bygget eller bygges. Denne typen kjøp oppfyller spesifikke regler som er beskrevet i Bygg og boligkoden.

Reservasjonskontrakten er en foreløpig kontrakt for salg hvem vil fastsette vilkårene under hvilke det vil finne sted. Ved å signere det, er selgeren (utvikleren av eiendomsprosjektet) enig i å reservere deg et hjem. Til gjengjeld betaler du ham et innskudd.

Reservasjonskontrakten kan være signert før notarius publicus (Det kan da bli levert til deg personlig) eller gjort privat, direkte med selgeren. I dette tilfellet må det sendes til deg med anbefalte brev med kvittering for mottak.

Hvis reservasjonskontrakten ikke er obligatorisk, anbefales det sterkt. Sett deg aldri til bare muntlige løfter...

Hva må reservasjonskontrakten inneholde?

For å være gyldig må reservasjonskontrakten inneholde visse obligatoriske opplysninger (artikkel L 261-15 i byggekoden):

 • adresse bra og situasjonen i eiendomsmeglingskomplekset.
 • Beskrivelsen detaljert boliger: omtrentlig boareal, antall og type rom (hovedrom, servicerom, uthus).
 • Beskrivelsen av materialene av konstruksjon (natur og kvalitet).
 • Anslått salgspris og vilkårene for revisjon hvis det er aktuelt.
 • den Omtrentlig dato signering av salgskontrakten på notarius publicus.

Mange bookingkontrakter inkluderer også andre nevner som spesifiserer vilkårene for eiendomsmeglingstransaksjonen, for eksempel tidsplanen for ferdigstillelse av arbeid og betaling, leveringstiden til eiendommen etc.

Depositumet i reservasjonskontrakten

Til gjengjeld for å bestille et hjem, spør selgeren om et innskudd. Beløpet avhenger av forsinkelsen mellom signaturen til reservasjonskontrakten og den endelige salgskontrakten:

 • Det er maksimalt 5% av prisen fastsatt i reservasjonskontrakten, hvis salget skjer på mindre enn 1 år.
 • Det er maksimalt 2% av prisen fastsatt i reservasjonskontrakten, dersom salget skjer over 1 år, men mindre enn 2 år.
 • Utover 2 år kan selgeren ikke kreve innskudd.

Depositumet er "utilgjengelig, uoverførbar og usynlig til slutt på salgskontrakt" (artikkel L 261-15 i byggekoden). Pengene er deponert av selger på en spesiell konto, åpnet i ditt navn, i en bank eller hos en notarius publicus. Selgeren kan ikke i alle tilfeller avhende den. Dette beløpet vil bli trukket fra prisen på det endelige salget.

For å beskytte deg gir loven flere tilfeller der depositumet skal returneres til deg i sin helhet innen 3 måneder:

 • Hvis kontrakten ikke er avsluttet på grunn av selger (konstruksjon kansellert, endelig salgskontrakt som ikke er signert i rett tid).
 • Hvis den endelige salgskontrakten viser en unormal forskjell i forhold til reservasjonskontrakten (mindre areal, lavere kvalitet på materialer, urealiserte verktøy, sluttprisen overstiger forventet pris med mer enn 5%).
 • Hvis du ikke får lånet ditt (lovlig suspensiv betingelse fastsatt i artikkel L 312-16 i forbrukerloven).

Tilbaketrekningsperioden for reservasjonskontrakten

Etter at du har signert reservasjonskontrakten, har du 10 dager for å forandre deg og gå tilbake på din forpliktelse, uten å rettferdiggjøre deg selv.
Denne perioden starter dagen etter levering av bookingkontrakten eller dagen etter den første presentasjonen av det anbefalte brev som meddeler kontrakten.
Vær oppmerksom på at uttaket alltid må sendes med registrert brev med kvittering for mottak. Selgeren må da returnere hele innskuddet.


Video Instruksjoner: THE WOLF - TRUE ALPHA ft. Christian Slater and Jonathan Banks | HP