I Denne Artikkelen:

Jeg har en liten tvist med rådhuset i min kommune. Hun ga meg en byggetillatelse, men hun ga meg et åpent rom i oppkjørselen som ga tilgang til garasjen min (5 m lang med 3,5 m bred omtrent). Artikkel 647 i den sivile loven sier at enhver eier kan lukke sin arv (unntatt tjeneste). Har jeg lov til å opprettholde min glidende aluminiumsdør? Borgmesteren hevder at underavdelingsforskriften fastsetter sivil kode.

den Inndelingsforskrifter har alltid prevail over sivilkodeksenmed mindre denne forskriften ikke er tilstrekkelig presis i forhold til rettssaker. På beskrivelsen av fakta er forespørselen fra rådhuset ditt derfor berettiget. Imidlertid anbefaler jeg deg å konsultere en advokat som spesialiserer seg på dette området.

På samme tema

  • Spørsmål / svar
    • Eiendomsgrenseproblemer i 5 spørsmål
    • Kan kommunen nekte PVC-vinduer?

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: