I Denne Artikkelen:

Etter krisen i 2013 og 2014, har eiendomsmarkedet siden 2015 gjort bedre. Transaksjoner er opp igjen i både ni og gamle. Og tallene kjent for 2016 bekrefter denne dynamikken. Men hvis betingelsene for denne dynamikken kom til å forandre, hva ville bli eiendomsmarkedet i 2017?

Fast eiendom: Forventninger for 2017

Fast eiendom: Forventninger for 2017

Balanse 2016, et godt år for fast eiendom

Prognosene utstedt i slutten av fjoråret, er bekreftet i løpet av månedene: 2016 var et godt år for fast eiendom. Volumet av salg i det gamle og nye boliger begynner å øke.
I juni 2016, volumet av transaksjoner over 12 måneder ble estimert til 830 000. En økning på 16% i forhold til juni 2015. Og en figur som inngår i transaksjonsnivåene i 2012, før krisen (Merknader-INSEE 2. kvartal 2016).

Dette sterke økning i transaksjonerhadde bare en begrenset effekt på prisene. Etter flere års nedgang markerer prisene på gamle boliger en liten økning over 1 år på + 0,7%. Denne økningen er større i Ile-de-France og Paris (+ 1,4% over ett år) enn i provinsene (+ 0,5% over ett år) - (Merknader-INSEE 2. kvartal 2016).
Disse gjennomsnittene skjuler ulikheter i henhold til byer og de mest ettertraktede varene.

Eiendom økt med historisk lave renter

dette dynamikk på eiendomsmarkedet i stor grad forklart av historisk lave renter. Og denne utsagnet er ikke bare en talegang! I september 2016 er gjennomsnittskursen, unntatt forsikring, 1,40% i 15 år, 1,60% i 20 år og 1,85% i 25 år. Denne prisnedgangen siden 2011 tilsvarer en prisnedgang på rundt 22% (Observatoire Crédit logement / CSA). Dette er en velsignelse som kjøpere ønsker å nyte.

For deres side forsøker banker som nyter nesten fri kapital fra Den europeiske sentralbanken (ECB) og "Brexit-effekten" å tiltrekke seg nye kunder i gir lån til svært lave priser. Men vær forsiktig, Bank of France og High Council for Financial Stability mener at margenene på bankene på boliglån ikke er høye nok. De ville bli svekket i tilfelle rentestigning. De kunne bli fristet til å spille sikkerhet og forutse en mulig økning i 2017.

Fast eiendom, et statsstøttet marked

Disse rentene er svært lave, selv for langsiktige lån, og subsidierte lån Opprettet av staten tillater unge og beskjedne husholdninger å bli eiere. De kan dermed dra nytte av lånet med null rate (PTZ), som gjør det mulig å finansiere opptil 40% av innkjøp av nytt bolig eller gammelt boliger med arbeid. Når det gjelder LOS (Social Accession Loan), kan det finansiere hele kjøpet i det nye eller det gamle.

På den annen side støttet staten nye boliger med Pinel skattefri utleie investering ordning. Mer fleksibel enn Duflot-systemet og kombinert med lave rentenivåer, har det i stor grad oppmuntret til ny leieinvestering. FPI-fondet annonserer en økning på 20,6% i nye boligsalg til investorer i første halvdel av 2016.

Fast eiendom i 2017, et marked som fortsatt er skjøre

Hvis betingelsene som tillot utvinningen siden 2015 vedvarer, kunne eiendomsmarkedet i 2017 fortsette sin fart og utvikle seg positivt med en gradvis stigning i prisene på 2 til 3% og en god avtale.

På regjeringens side annonserer finansregningen for 2017 en ettårig forlengelse av PTZ og Pinel-ordningen. Men vil det være utover 31. desember 2017? Og hva blir regjeringens politikk fra det kommende presidentvalget?

På rentesiden, hvor langt går de ned og til når? Hvis de faller igjen eller forblir stabile, vil eiendomsmarkedet fortsette å dra nytte av denne dynamikken. På den annen side vil en renteøkning redusere den. Transaksjoner i det tidligere kunne falle med 5%, dette markedet er mye mindre støttet av staten enn det nye.

Men eiendomsprisene i Frankrike er fortsatt for høy i forhold til inntektene. Siden 2000 har prisene økt mye raskere enn husholdningens inntekt. Og nedgangen i 2013 og 2014 var for liten til å rydde opp markedet. Spesielt siden prisene stiger litt i 2016. Det er de svært lave rentene som har gjenopprettet kjøpekraft til kjøpere. Så lenge prisene ikke blir attraktive igjen, vil eiendomsmarkedet forbli skjøre.


Video Instruksjoner: