I Denne Artikkelen:

Fordelene ved variabelt lån med fast låne sikkerhet: fokus på blandet lån, en annen boliglån løsning.

Hva er en blandet rente boliglån?

Det blandede lånet er et boliglån som fordeler både fordelene med det faste lånet og det variabellånet. Det blandede lånet er et lån til fast rente over en første periode refusjon da til variabel rente over en andre periode tilbakebetaling. Kreditten for tilbakebetaling er fastsatt ved tidspunktet for underskrivelsen av kontrakten med utlånsbanken.

Flytende rente er en revisjonsbar rente med forfall på forhånd og generelt avkortet. Capé betyr at en maksimumsrentesats er fastsatt i tilfelle en økning i markedsrenten, akkurat som en minimumsrente settes ved nedgang.

Fordeler og ulemper ved blandet lån

  • Den største fordelen med blandet rente eiendoms kreditt er at det er generelt mer attraktivtog derfor billigere enn et konvensjonelt fastrentelån. Siden den andre delen av tilbakebetaling er variabel rente, og dermed mer risikofylt enn en tradisjonell fast rente, tilbyr bankene blandede lån hvis grunnrenten er mer attraktiv.
  • Den variable prisen som brukes er generelt en revurderbar rente, hvis frister ble fastsatt ved underskrivelsen av kontrakten, og hvis rente er avkortet. Du kjenner derfor på forhånd maksimums- og minimumsrenten som skal utøves på hovedstaden som skal tilbakebetales. Dette prinsippet om kapasitetsrenten tillater bedre sikt på tilbakebetaling på lang sikt.
  • Ved slutten av den første moden, når du bytter til en variabel rente, blir du ofte tilbudt å velge mellom to muligheter: passere variasjonsvariasjonen over tilbakebetalingstiden, for å forlenge eller redusere den, eller reflektere denne variasjonen på mengden månedlige utbetalinger. Dette gir deg mulighet til å administrere ditt blandede lån slik det passer deg (i samtykke med utlånsbanen selvfølgelig).
  • En annen fordel med det blandede lånet er at den mest fordelaktige løsningen er videreselge dette blandede lånet (for å bruke en kredittinnløsning) like før du bytter til variabelrenteavdragsperioden. Du nyter bare fordelene med det blandede lånet.
  • Som fast rente lån, må du Betal straffen i tilfelle tidlig tilbakebetaling av den lånte kapitalen. I denne forbindelse er det tilrådelig å redusere mengden av disse kostnadene før du signerer kontrakten.

Oppdag også:

  • Det subsidierte lånet
  • Lånetjenesten
  • Det modulære lånet

Video Instruksjoner: Sidste LAN på HTX Blandet sjov