I Denne Artikkelen:

Mindre kjent enn obligasjonen eller pantet, er pantet en del av garantiene som kan gjøres for å skaffe boliglån. Hva er løftet om en kreditt? Hvordan virker det? Hva er fordelene i forhold til andre lånegarantier? Presentasjon av pantet.

Definisjon av sikkerhet

Sikkerheten er a kontrakt mellom låner og bank, ved hvilken den første, kalt skyldner, løfter hans eiendomslån immaterielle eiendeler han eier med den andre, sa kreditor.
Disse immaterielle eiendommene er oftest livsforsikring, men det kan også være aksjer, obligasjoner eller fra aksjer i et selskap.
Akkurat som boliglån eller obligasjon, tjener de som bankgaranti, som dermed automatisk kan gripe hele eller deler av hovedstaden pantsatt ved mislighold av låntakeren.
I tillegg tillater de å bestemme lånekapitalen de er villige til å låne ut. Når sikkerheten er basert på livsforsikring, kan den nå opp til 100% av hovedstaden at den representerer begrepet for kreditt, mens for aksjer eller obligasjoner tar banken kun hensyn til en del av verdien (mellom 40 og 80%).

Sikringens funksjon

Når det gjelder varighet først, løftet begynner med implementeringen av boliglånet og slutter ved kontraktens slutt, dvs. når lånet er tilbakebetalt i sin helhet, og dermed ta hensyn til eventuelle tidligere tilbakebetalinger og tilhørende straff, uansett om det er knyttet til videresalg av eiendommen.
Når det gjelder eierskapet av hovedstaden etterpå, er det fortsatt i debitorens navn og forvaltet av sistnevnte. Han kan imidlertid ikke be om betaling før hans lån er fullt utbetalt.

Fordeler med sikkerhet

Løftet har hovedinteressen for ikke å medføre noen kostnader for låntakeren mot et boliglån eller et innskudd.
Det gir også fordelen av potensielt å kunne innse en merverdi På lån i orden, det vil si den lånte kapitalen som er tilbakebetalt ved slutten av den tilsvarende kontrakten.


Video Instruksjoner: Lån utan sikkerhet hos Online24. Forbrukslån på 250.000 kr.