I Denne Artikkelen:

Etter en retspraksis kunne kommunene ikke pålegge et materiale for utvendig snekkerarbeid (vinduer, dører osv...), men bare en farge, en stil. Med andre ord, PVC kan aksepteres dersom det utsettes for tre. Kan du gi meg koordinatene til denne saken?

Faktisk kan et byggetillatelsesavslag ikke motiveres av materialets natur. Den lokale urbaniseringsplanen (PLU) omhandler kun konstruksjonsaspektet, med sikte på integrering i stedet og respekt for den eksisterende arven.

Senatetts Tidende, 8. november 1984, side 1799

Arealplaner er ment å legge ned regler for byplanlegging og under ingen omstendigheter regler for bygging. Spesielt bestemmer de "regler om utvendig utseende av bygninger" (artikkel L 123-1 i byplanleggingsloven).

Som et resultat kan POS ikke pålegge regler som et materialmerke eller et materiales materiale med spesifikke kjemiske og mekaniske egenskaper. POS-forskriften kan bare kreve et resultat basert på estetiske egenskaper som utseendet.

Generelt bør det bemerkes at ingen bestemmelse i byplanleggingsloven gjør det mulig å kreve bruk av materialer av en bestemt natur.

Offisielle Journal of 10/10/99

Jacques Godefrain legger innriksministerens oppmerksomhet på nytte av å varsle kommunene om bruken av bygningsmaterialer.

Faktisk er det ifølge et ministerielt svar på et spørsmål fra senatet 8. november 1984 angitt at verken SOP eller byggetillatelser er autorisert til å pålegge materialet eller dets sammensetning.

Med alle disse artiklene fra EU-Tidende har du rett til å søke et minnesmiddel fra forfatteren av nektet. Hvis det ikke ble akseptert, kan du starte en rettssak før presidenten i Grand Court.

På samme tema

  • Spørsmål / svar
    • Hva skal gjøres i tilfelle ikke-overholdelse av PLU (Local Urban Plan)?
    • Inndelingsforordning og sivil lov

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Statens vegvesen - Barnekontrolløren