I Denne Artikkelen:

Ved renovering er det ikke alltid mulig å installere en VMC. Et annet effektivt system kan implementeres: VMR (regulert mekanisk ventilasjon).

Diagram over en VMR

Regulert mekanisk ventilasjon (VMR) hindrer passasje av kanaler gjennom hele huset. Det gir derfor stor enkel installasjon og tilfredsstillende resultater.

VMR (regulert mekanisk ventilasjon): ventilasjon

VMR består av luftekstrakter installert i fuktige rom. De ligner på VMI-belysningsapparater bortsett fra at de opererer kontinuerlig og med en brukerdefinert hastighet. De er mindre kraftige og derfor mindre støyende.
Luften sirkulerer i alle rom: den trenger gjennom ventilasjonene på vinduene og strømmer inn i våtrommene hvorfra den ekstraheres.


Video Instruksjoner: