I Denne Artikkelen:

Gutter vedlikehold

Gutter vedlikehold

Ofte glemt eller forlatt, fortjener husets takrenner å bli regelmessig opprettholdt for at vannet skal strømme riktig og unngå overbelastning og blokkeringer. Hvordan og hvorfor å rengjøre takrenner, forklaringer.

Hvorfor vedlikeholde takrenner?

Gutten er regnvannsavløpssystemet. Utsatt for det nærliggende miljøet, det kan tette opp med tiden: døde blader, granpinner, små grener, døde fugler etc.

Hvis vannet ikke lenger kan strømme riktig, kan rennen bryte og det kan oppstå betydelig skade. Vannet vil strømme langs veggen og kan skade fasaden, infiltrere veggene og til og med svekke grunnlaget for huset. Regelmessig vedlikehold unngår disse ulemper i tillegg til å øke livets liv.

Vedlikehold foregår i to trinn:

  • Rengjøring av rennen å kvitte seg med rusk,
  • Gutter reparasjon gjør det mulig å verifisere at hele nettverket fungerer godt.

Denne operasjonen praktiseres to ganger i året, på høsten og våren.

Hvordan opprettholder gutters?

For å rengjøre og reparere en renn på riktig måte:

  • Begynn med å åpne dreneringsåpningene i nedre del av rennen og rengjør veggene med en vannstråle.
  • Ved hjelp av en stige og en forreste spreder, fjern toppen av rennen fra døde blader og rusk, med en liten skovletransplanter,
  • Vask rennen,
  • Lukk nedre del av rennen med en liten bøtte og hell vann inn i rennen, for å sjekke lekkasjer og vannet stagnerer ikke,
  • Kontroller tilkoblingene, selene og festekrokene, og reparer dem om nødvendig, eller stram dem igjen.

Han er mer forsiktig å bruke kompetansen til en profesjonell, spesielt hvis rennen din er mer enn 6 meter høy eller hvis den er for skadet. En profesjonell har utstyr og kunnskap til å rengjøre og reparere rennene dine trygt!


Video Instruksjoner: Eteori - Vedlikehold av bilen som er positivt for sikkerhet, økonomi og miljø