I Denne Artikkelen:

Hver høst markerer retur av vintertemperaturer og derfor omstart av varmeovnerne. Når det gjelder omstart av kollektiv oppvarming i fellesskap, gjelder en bestemt regel.

Regulering for omstart av kollektiv oppvarming

Med hensyn til forskriften om å starte et kollektivt oppvarmingssystem i fellesskap, er det ingen lovfestet dato.
Bare minimum og maksimum temperatur i boliger må i prinsippet respekteres. Det er artikkelen R111-6 i byggekodeksen og huset som bestemmer de lovlige temperaturterskelene for å respektere innenfor et felles eierskap.

Dermed må minimumstemperaturen til en leilighet være 18 grader. Og den maksimale temperaturen er for sin del fastet til 19 grader. Det er imidlertid sjelden at denne maksimale terskelen ikke overskrides, fordi temperaturforskjeller generelt er høye innenfor samme bygning.

Hvem setter dato for å starte kollektiv oppvarming?

I fravær av lovlig regulering er det opp til forvalteren av medeierskapet å bestemme om dato for gjenopptakelse av kollektiv oppvarming.

Datoen for omstart fastsatt av forvalteren skal normalt vises i vedlikeholdskontrakten som inngås med varmeeieren av medeierskapet. Men dette er sannsynlig at varierer fra ett år til et annet, spesielt når kontrakten mellom condominium og oppvarming spesialist nevner det. Kontrakten kan således inneholde en klausul som tillater forvalteren å be fyringeniøren å gripe inn tidligere enn planlagt for å fortsette med gjenopptakelsen av kollektiv oppvarming, og dette i henhold til været og utviklingen av temperaturer.

I tillegg, hvis du som medeier føler at det er nødvendig å fremme datoen for å starte oppvarmingskollektivet og endre den eksisterende kontrakten, må du gjelder for din forvalter. Forvalteren vil da være ansvarlig for å sette dette emnet på dagsordenen for neste generalforsamling for medeierskap, for å søke de andre innbyggernes vurdering av boligen.

Hvis forespørselen til de andre medeierne ikke gir et gunstig utfall og temperaturen i ditt hjem virker for lavt, kan du da skaffeen ekstra radiator mens du venter på omstart av kollektiv oppvarming.


Video Instruksjoner: Our Miss Brooks: Easter Egg Dye / Tape Recorder / School Band