I Denne Artikkelen:

Installer en selvpirrende tappekran

Vanligvis brukes til å koble vaskemaskinen til vannforsyningen, og unngå selvforboringskraner og forbipassering.

Vanskelighetsgrad:

lett

Verktøy og materialer som trengs:

En skiftenøkkel
En skrutrekker
En auto piercing tappekran
Stålull

Trinn 1: Klargjør kranen og røret

Installer en selvstøtende tappekran: røret

Fjern klemmen og ventilen og skru de to elementene som utgjør flensen.
Deretter velger du plasseringen av kranen på røret slik at den er lett tilgjengelig.
Til slutt, rør røret på det valgte stedet med et lite jernstrå og støv av det hele.

Trinn 2: Monter flensen

Installer en selvstøtende tappekran: flensen

Monter det første elementet av klemmen, selene og lukk flensen rundt røret ved å skru det andre elementet.

Trinn 3: Installer kranen

Installer en selvstøtende tappekran: trinn

Tapp ventilspissen inn i gjengene på klemflensen.
Skru sakte mens du holder deg rett og stabil til du føler at røret er gjennomboret.
Lås deretter låsemutteren med den justerbare skiftenøkkelen, sørg for å holde ventilen rett.
Kranen er klar til bruk.


Video Instruksjoner: