I Denne Artikkelen:

Installer en RJ45 veggkontakt

RJ 45-plugg (vanlig navn for plugg 8P8C) brukes til Ethernet-tilkoblinger eller til telefonforbindelser og enkelte datanettverk. I 2008 erstattet den de tradisjonelle T-formede telefonstikkene i hjemmene. På den tiden ble det i nye boliger manglet i eldre boliger. Det kan derfor være berettiget å installere ett eller flere kort av denne typen.

Installasjonen av et RJ 45-stikkontakt er ikke forskjellig fra en standard 2P + T-utgang. Avhengig av veggens karakter, vil forskjellige typer veggbok bli brukt. Vi kan også lage en tilsynelatende installasjon i veggen, med spisepinner eller skørt PVC. Pluggens ledning som pluggen er mye mer delikat gitt finheten og antall ledere (8). Man må være veldig presis ved stripping og følge rekkefølgen til ledningskonvensjonen avhengig av bruk av nettverket.

Installer en RJ45 veggkontakt

Boring og montering av huset

Finn installasjonshøyden

Finn installasjonshøyden

1. RJ45-kontaktene må ikke installeres mer enn 1,30 m over bakken. Her er markøren plassert 12,5 cm fra sokkelen.

Bor med hullsag

Bor med hullsag

2. Bor på merket med hullsag (her i gipsplaten).

Fjern sylinderen

Fjern sylinderen

3. Fjern gipsplattensylinderen, om nødvendig med en elektrikerens skrutrekker eller et stykke ledning.

Plasser saken

Plasser saken

4. Kontroller at hullet har plass til innfeltingsboksen (gul for gips).

Forstør hullet på raspen

Forstør hullet på raspen

5. Forstør hullet til raspen hvis huset sliter med å komme inn i huset.

Før kappen inn i huset

Før kappen inn i huset

6. Koble innspylingsboksen og før kabelluken inn i huset etter å ha åpnet dekselet for kanalkanalen.

Skyv saken

Skyv saken

7. Sett saken på plass for hånd og avslutt med noen få hammere for å skyve den helt inn. Det er bedre for ham å gå inn litt mer kraft enn å flyte i sin bolig.

Trekk til låseskruene

Trekk til låseskruene

8. Trekk til skruene på innfeltingsboksen for å unngå fare for riving.

Strip kappen

Strip kappen

9. Fest kappen på RJ45-kabelen 2-3 cm med en elektrikerkniv.

Brett kabelen

Brett kabelen

10. Roter kabelen på knivbladet og bøy kabelen for å avsløre den.

Trekk på skjeden

Trekk på skjeden

11. Bruk kabeltrekkeren til RJ45-kabelen.

Tilkobling av RJ45-kontakten

RJ 45 plugg

RJ 45 plugg

1. Pluggen består av en tilkoblingskontakt, et ytre deksel og et deksel for skruene. Demonstrasjonen av ledninger gjøres her på bordet for bedre lesbarhet.

Fjern hurtigbufferen

Fjern hurtigbufferen

2. Utnytt med en liten skrutrekker for å fjerne skruen.

De fire par driverne

De fire par driverne

3. En RJ45-kabel består av 4 par ledere.

De-stressende drivere

De-stressende drivere

4. De-stress alle drivere for hånd.

Kablingkonvensjoner

Kablingkonvensjoner

5. Driverne må settes opp i henhold til ett av de to foreslåtte diagrammene (A og B).

Presenter opptakstavlen

Presenter opptakstavlen

6. Ta diagram B for en første ny installasjon.

Åpne filen

Åpne filen

7. Åpne skjemaet. Det har en kjeve til stripe drivere og sikre kontakt.

Konfigurer drivere

Konfigurer drivere

8. Ordne lederne parvis i henhold til diagram B.

Lukk skjemaet

Lukk skjemaet

9. Lukk støpselet på lederne.

Plasser RJ45-kontakten

Klipp kortet på platen

Klipp kortet på platen

1. Fest støpselet på platen.

Sett støpselet i saken

Sett støpselet i saken

2. Plasser platen i fordypningsboksen.

Fest platen på huset

Fest platen på huset

3. Stram tilkoblings- og låseskruene på brettet til innfeltingsboksen.

Deksel for skruer

Deksel for skruer

4. Sett på dekselet for skruene.

Ytre deksel

Ytre deksel

5. Monter ytterdekselet.

Koble en kabel til kontakten

Koble en kabel til kontakten

6. Koble en RJ45-kabel til kontakten.

Koble datamaskinen

Koble datamaskinen

7. Koble datamaskinen din til nettverket ditt.

(bilder / visualer: © DIY Prod, unntatt spesiell omtale)

På samme tema

  • DIY tips
    • RJ 45 telefonkontakt: tilkoblingsskjema
    • Monteringsplugger og kontakter

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Cat 6a Cable Run and Ethernet Jack Install