I Denne Artikkelen:

For å firkantet på store avstander bruker vi Pythagorasetningen:

På et av ansiktene som må kvadreres, trekk en lang tau og merk et kjernepunkt og en annen til 3 meter (eller et antall avhengig av hvor du befinner deg)
på den delen som du tror er i riktig vinkel, gjenta samme prosedyre, men ved å tegne ved 4 meter (eller et flertall, det samme som for første linjen)
måle avstanden mellom de to punktene i hver linje, du må finne 5 meter (eller det tidligere brukte)

Foreslå et tips for dette temaet

Video Instruksjoner: Konstruksjon av trekanter og firkanter