I Denne Artikkelen:

For å tegne en rett vinkel uten et tegningsinstrument, er det nok å sette i praksis en berømt setning, nemlig Pythagoras.

Denne sier: I en høyre trekant er torget av hypotenus lik summen av rutene på sidene av riktig vinkel.

Fra dette kan vi si at hvis hypotenusen til den høyre triangelen er lik 5, vil sidene av den rette vinkelen være lik 3 og 4. Vi kan dermed sjekke: 5 x 5 = (3 x 3) + (4 x 4) eller 25 = 9 + 16.

3 nøkkeltall å huske, 3, 4 og 5. Avhengig av saken og dimensjonene til vinkelen som skal tegnes, vil vi multiplisere disse tre sifferene med 2, 10, 50,...

I vedlagte fil, et eksempel på å tegne en rett vinkel.

Hvordan tegne en rett vinkel: rett

Video bonus, våre 3 metoder for å tegne en kuttet linje

Foreslå et tips for dette temaet

Video Instruksjoner: Vinkler - måle og tegne