I Denne Artikkelen:

HLM byråer, eller Housing for Moderate Rent, har rett til å selge boliger. Men i motsetning til eiendomsmegling i privat sektor er det behov for noen regler og begrensninger i offentlig sektor. Her er hva du trenger å vite før du blir et hus.

Oppkjøp et HLM-bolig hvis du er leietaker

Enten i den private eller den sosiale, Forfallsretten er nødvendig. Det er klart at leietaker på plass passerer for kjøp av eiendommen og eieren (her organisasjonen HLM) har ingen rett til å selge den uten å konsultere leietaker på forhånd.

I dette tilfellet, for å bli eier av boliger i offentlig bolig, Tilnærmingen er ganske enkel: Leietaker sender søknad om oppkjøp med registrert brev med A / R til kroppen som administrerer HLM. En begrunnet respons må returneres innen to måneder etter forespørselen.

Bolig kan også selges til ektefelle eller etterkommere eller opphøvere dersom de oppfyller de maksimale mengder ressurser som kreves for tildeling av boliger.

En HLM-bolig kan kun selges hvis den oppfyller de to forholdene nedenfor:

1. Bygningen må ha vært bygget eller ervervet av en eller flere HLM-organisasjoner i mer enn 10 år

2. Innkvarteringen må overholde standarden for brukbarhet og sanitet fastsatt ved dekret nr. 2002-120 av 30. januar 2002.

Hvis leietaker ikke er interessert i å kjøpe eiendommen, kan HLM-kontoret annonsere salget ved å publisere. Alle kan kjøpe, men leietaker på plass har rett til å opprettholde boliger.

Sosial bolig: Det du trenger å vite før du selger

HLM må presentere visse dokumenter til den fremtidige kjøperen:

  • condominium regler
  • en beskrivende uttalelse av deling av condominium så vel som andelen som er tildelt eiendommen
  • medeierskostnader og generalforsamlingsmøter for de siste 2 årene
  • et sammendrag av arbeid på fellesdelene og arbeid å vurdere
  • mengden av eiendomsskatt
  • eiendomsdiagnoser

Salgskontrakten for et boligs HLM er etablert foran notarius publicus og de notariserte utgiftene er med kjøperens belastning.

Hvordan fastsettes salgsprisen på en leilighet i lavhusboliger?

Det er eieren av HLM-organisasjonen som sett salgsprisen, etter mening av kommunen hvor boligen er. Prisen på et boligs HLM varierer i henhold til estimatet fra tjenesten av domenene som er basert på et boliger uten yrke.

Vær oppmerksom på vilkårene for videresalg eller leie

Når boligen HLM ervervet, er eieren ikke helt fri. Vilkår for videresalg eller leieavtale av sosiale boliger kjøpt i de foregående 5 årene er innrammet av loven.

Ved salg
Dersom eieren ønsker å videreselge det før det femte året etter overtakelsen, må han informere HLM organisasjonen som da har rett til første avslag.

Ved leie
Dersom kjøperen leier eiendommen innen 5 år etter oppkjøpet, blir leien avkortet i henhold til de tariffer fastsatt av myndigheten.

Salgskontrakten mellom kjøperen og HLM må klart nevne alle sine forpliktelser.

Utover 5 år etter det opprinnelige kjøpet forblir salg eller utleie av boligen gratis.


Video Instruksjoner: Kristian Valen - Geir som eiendomsmegler