I Denne Artikkelen:

Monter en spjeld

Monter en spjeld

Plasser spjeldet mot topppanelet på enheten og finn plasseringen av festene.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: plasseringen

Før bore skruene med en tynn Ø-2mm-bit.
Vær forsiktig så du ikke krysser veden.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: monter

Skru inn enhetens kropp (små treskruer).
Du trenger ikke å presse for tett for å unngå å spre plastet.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: Plasser

Skyv stempelet inn i huset.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: ikke

Spjeldet gjør det mulig å senke døren uten å hindre at den lukkes helt.

Sett en magnetisk lås

Sett en magnetisk lås

Plasser sperren.
Finn plasseringen av magneten på panelet og den på platen på døren.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: Plasser

Bor pilothull for å forenkle skruen, spesielt hvis du bruker hardtre eller sponplater.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: ikke

Fest den magnetiserte delen til døren med flate skruer for å variere posisjonen
. Skru på dreieskiven uten å stramme.

Møbleringsmaskinvare: komfortable overflater: Plasser

Døren holdes dermed i lukket stilling.
Dekket må kunne bevege seg litt for å lette åpningen.


Video Instruksjoner: