I Denne Artikkelen:

En blandeventil er en selvstendig enhet der basen inkluderer varmt og kaldt vannforbindelser, samt festesystemet. Kontroller at tilkoblingsslanger leveres når du kjøper. De gjør det mulig å koble tappen til vanninnløpsledningene.

Kraner: installer en mikser

Slangene er fleksible, de tåler en viss forskyvning under montering. Da de er skrudd, er det ingen sveising for å oppnå: En enkel justerbar skiftenøkkel eller tange manifold er tilstrekkelig til å fortsette med forsamlingen. Vær forsiktig så du ikke kliper på kranen.

Skru slangene på kranen

Skru slangene på kranen

Den ene enden av forbindelsesslangene er mindre enn den andre: dette er den som må skrues på kranen. Et lite fett forenkler skruen. Stram men ikke tvinge.

Skru de gjengede stengene

Skru de gjengede stengene

Avhengig av ventilmodellen har festesystemet en eller to gjengede stenger. Som slangene er de skrudd på springen, først for hånd og deretter med nøkkelen (gi en halvt sving).

Tilrett vanninntak med skruearmaturer

Tilrett vanninntak med skruearmaturer

Vanninntak skal være utstyrt med skrueforbindelser som er kompatible med slangene som brukes. Tilkoblingene kan kompletteres med kvartventil.


Video Instruksjoner: Install a GROHE single-lever basin mixer