I Denne Artikkelen:

Det er to kategorier av skruearmaturer: "bicone" eller "American". Bicone-kontakten er helt metallisk. Navnet kommer fra stykket som sikrer tetthet: det har formen på to avkortede kjegler forbundet med basen. Det kalles vanligvis "oliven" montering.

bicone-tilkobling

Denne monteringen brukes kun med stive (herdede) kobberrør i barer, ikke i kroner. For å kutte røret, bruk et bestemt verktøy: en rørkutter. Ellers er det vanskelig å sette på oliven og tetningen på beslaget kan lide.

Trådmutter da oliven på røret

lette passasjen av oliven

  • For å lette passasjen av oliven, skrå på enden av røret.
  • Rengjør slutten med en pute av fin stålull.
  • Trekk mutteren på røret og oliven.

Smøre for å lette passasjen

bruk fett for å hjelpe oliven lysbildet

  • Vær forsiktig så du ikke går galt i monteringsordren til delene.
  • Et lite fett kan hjelpe oliven til å glide.
  • Hvis oliven blir sittende fast, fjern den og sant røret igjen.

Skyv røret inn i beslaget, oliven og stram

skyv røret inn i beslaget

  • Skyv røret inn i beslaget, skyv oliven mot beslaget.
  • Stram mutteren manuelt til den låser, deretter med en skiftenøkkel (en halv sving er nok).


Video Instruksjoner: