Elektrisitet

/ Elektrisitet

    Trefase 380V uten nøytral

    Trefase 380V uten nøytral Jeg vil plassere en differensiell bryter nedstrøms for distribusjonskortet mitt. Den er drevet i 3X220 volt uten nøytral (trekant). Hvilken type bryter skal jeg kjøpe og hvordan kobler jeg den til? I en husholdning installerer differensialbryteren huset mot overbelastninger og kortslutninger, det oppdager ubalanser takket være en beregning mellom fase og nøytral (som derfor er viktig) og kutter kretsen ved funksjonsfeil.

      Lyser en kant

      Lyser en cornice Jeg vil sette en cornice belysning i et rom som ikke har annen belysning. Taket mitt er skrånende 30%. Skal kronene følge takets helling og i så fall på hvilken avstand, eller skal de forbli parallelle med bakken. Takk for svaret ditt, eller finn cornice og hvilken kraft for neonlysene.