I Denne Artikkelen:

Her er 5 ting du trenger å vite for ikke å bli beruset av tinkering.

Giftig DIY: 5 handlinger for din sikkerhet

1. Hvis du er i tvil om produktets natur, må du ikke plassere nesen rett over flaskeåpningen (for å bli merket raskt!), Men sniff

bare baksiden av hetten.

2. Før håndtering av farlig væske, vri kanten av hanskene for å unngå å dryppe på armene.

3. Før du fjerner hansker, rengjør dem med en klut fuktet i egnet løsemiddel eller tynnere (for maling, pigmenter eller blekk) eller skyll grundig under rennende vann (for syrer og alkalier). alkaliske produkter), tørk deretter med en tørr klut.

4. For å fortynne en syre, legg aldri vann (eksplosjonsfare). Gjør alltid det motsatte!

5. Hvis et giftig produkt absorberes: Ring et giftkontrollsentral og rapporter til nærmeste sykehus eller ring 15. Ofre skal ikke kaste opp eller drikke.

For å gå videre:

• Nasjonalt kontor for mattrygghet, mat, miljø og arbeid: anses.fr

• Komite for forbrukssikkerhet: securiteconso.org


Video Instruksjoner: OUR EPIC BLANKET FORT! | We Are The Davises