I Denne Artikkelen:

Å bygge på jordbruksmark krever at en rekke vilkår blir oppfylt slik at det kan utstedes byggetillatelse, da det i prinsippet er forbudt å bygge en bygning på landsbygda. Egenheten ved denne typen land gjør det noen ganger vanskelig å få en fullmakt til å bygge en bygning.

Bygging på jordbruksmark

Bygging på jordbruksmark

Bygging av en gård

For å kunne bygge sin egen gård må man eie landet som man planlegger å bygge. Denne tilstanden er imidlertid ikke nok. Som med byggingen av en bygning for en person, må prosjektet godkjennes av kommunen. Det er derfor nødvendig å søke inn en søknad herom i rådhuset. Det er selvsagt viktig at dette byggeprosjektet er knyttet til landbruksaktiviteten som utføres, ellers kan en slik forespørsel ikke aksepteres.

Bygging av bolig på jordbruksmark

En person som ikke utfører noen landbruksvirksomhet, vil ikke kunne få tillatelse til å bygge på jordbruksmark siden loven i utgangspunktet forbyder bygging på slikt land. Imidlertid tillater det byggingen å finne sted dersom boligen eies av en bonde engasjert i oppdrett som hoved- eller sekundær yrke. Kun én bolig er tillatt per operatør. Huset bør være plassert hvis det er mulig i forlengelsen av andre hus i byen, eller på annen måte nær gården.

Prosedyrer for å skaffe byggetillatelse

Etter at en søknad til rådhuset er innlevert, vil den søke befolkningens mening fordi faktisk en gård kan forstyrre innbyggerne i en kommune.
For å hindre mulige konflikter som oppstår ved bygging av en gård, er det nødvendig med konsultasjon av innbyggerne. Hvis prosjektet ikke møter noen motstand, kan endringsprosedyren utløses for å godkjenne byggingen på jordbruksmark. Dersom en slik prosedyre ikke lykkes, kan bonden fortsatt bruke revisjonsprosedyren som vil gjøre det mulig å endre arten av jordbruksarealet som deretter vil bli kvalifisert som urbane land. Byggtillatelser på jordbruksmark er vanskeligere å oppnå enn urbane land på grunn av sin spesifisitet.
I tillegg må det huskes at naturen til det landet som kan eller ikke kan bygges, vil påvirke utstedelse av byggetillatelse fordi det vil være svært vanskelig å få byggetillatelse dersom et jordbruksareal ikke kan bygges.


Video Instruksjoner: FS 17 Jordbruk på svenska multiplayer med Gurra #5