I Denne Artikkelen:

Jeg må snart for 2012 sette meg til normer angående strømmen av regnvann av flagget mitt. Kan du fortelle meg nøyaktig reguleringene fordi de for øyeblikket er helles i kloakkanlegget med kloakk som er strengt forbudt. Noen paviljonger dumper vannet direkte inn i gaten til din rett til å gjøre det? Er det nødvendig å lage en sump og må dekselet være tilgjengelig for besøk?

Alt avhenger av enheten i din kommune. Kontakt rådhuset ditt og få kommunens forskrifter om utslipp av regnvann. Se om det ikke har planlagt et eget nettverk av regnvannsbehandling og avløpsvann...

Avhengig av saken kan kloakkloven kreve installasjon av forbehandlingsanordninger for disse farvannene eller direkte tilkobling til kloakkledningssystemet hvis det finnes.

En løsning som er både økologisk og økonomisk, ville være å utstyre rennene dine med regnvannsamlere som kan brukes til vanning av hagen din om sommeren. En annen løsning, absolutt dyrere: etablering av et styringssystem i regnvann som gjenoppretter dette vannet i en tank for å levere toalett og vaskemaskin i vann gratis.

Det som er sikkert er at du har lov til å dumpe regnvannet som er samlet inn av taket ditt, heller ikke i nabohuset eller på offentlig vei...

På samme tema

  • DIY tips
    • Evakuering av regnvann: Bygg en sump

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: Veien videre - lærling vann og avløp