I Denne Artikkelen:

Min en-etasjes hus (2006) er bygget på en semi-kjeller og et gjennomsøkingsrom. En vegg (i blokker) på 8m lange og 2m30 høye skiller mellomromet. Jeg vil gjerne bore denne veggen for å få tilgang til krypplassen som ville tjene meg som vinkjeller. Jeg tror en åpning på 50 cm bred og 100 cm høy vil være nok. For å lette passasjen, begynte høyden på 100 cm ved 40 cm fra bakken. Fordelene for denne lille jobben er ikke særlig interessert. Så hvordan skal jeg gjøre denne passasjen? Skal vi støtte, må du installere en lintel over og før du borer, og vite at taket til halvkjelleren er laget av polystyrenpolystyren som ble slått på.

Å lage en åpning i veggen er en jobb å vurdere med forsiktighet. Pass på at det ikke er en bærende vegg, ellers vil det være nødvendig å la en profesjonell gripe inn. I alle fall må du lage en lintel før du borer. Du kan kaste en lintel laget av armert betong ved å se DIY-pluggene. DRILLING EN VINDU I EN VEGGE ELLER FORMARBEHANDLING OG LAGER EN LINTEAU viet til dette emnet. Du kan også bruke en stor trebjelke, en IPN metallbjelke eller en prefabrikert armert betongbjelke.

Dette kan interessere deg


Video Instruksjoner: