I Denne Artikkelen:

Generalforsamlingen som møtes minst en gang i året gjør det mulig å stemme på et visst antall vedtak som garanterer at medeierskapet fungerer godt, å bringe til byggets standarder og vedlikehold. Disse stemmer må respektere noen regler som har utviklet seg med ikrafttredelsen av ALUR-loven. Følg guiden.

AG av medeiere: stemmene

AG av medeiere: stemmene

Generalforsamling av medeierskap: hvem stemmer og hvordan?

På generalforsamlingen samler medeierne, presenterer dagsorden alle spørsmålene som skal diskuteres. De er alle diskutert en etter en og ratifisert av en håndhåndsvisning som gjør det mulig å validere eller ikke oppløsningen. Bare vedtak på dagsordenen blir vedtatt på generalforsamlingen.
Alle medeiere har en stemmerett på generalforsamlinger og uten betingelser. Denne retten kan ikke bli avhørt avhengig av overflaten av leiligheten eller datoen for oppkjøpet av boligen av eieren.
Stemmen til alle medeierne presentere, representert eller fraværende vil bli tatt med på generalforsamlingen, med unntak av vedtak som bare krever et flertall, som utelukker fravær.
Men når flere eiere deler en eiendom - dette er tilfellet for ektefeller eller medeiere - må de oppnevne, før hvert møte, den som skal opptre som agent. Faktisk kan hver bolig kun bli representert av en velger.

Stemmegivningen gjelder ved generalforsamling av medeiere

Dersom det ikke foreligger et minimums antall velgere som er nødvendige for gyldigheten av de vedtakene som fattes, anvendes flertallsregelen og tar en annen form i henhold til beslutningsverdien.
ALUR-loven av 24. mars 2014 for tilgang til boliger og ombygget byplanlegging har som mål å forenkle stemmegivningsreglene under generalforsamlinger. Således er beslutningstaking nå gjort som følger:

Eksempler på beslutninger som er berørt Stemmeregler
Felles forvaltningen av medeierskap som: oppgradering av felles fasiliteter, enkelte private verk, validering av det foreløpige budsjettetEnkelt flertall
Endringer i syndikum eller fagforening, installasjon av en kollektiv antenne, ombygging av bygningen eller dens strukturAbsolutt flertall
Endring av regler for bruk av vanlige delerDobbelt flertall
Abonnement på en gruppe banklån, endringer knyttet til condominium avgifterenstemmighet

Lær mer om å organisere en generalforsamling.


Video Instruksjoner: Star Trek: TNG 30th Anniversary Reunion Full Panel - Front Row - August 4, 2017