I Denne Artikkelen:

For å gjøre det mulig for eldre eller funksjonshemmede å fortsette å leve hjemme, har lovgiveren og mange organisasjoner satt opp ordninger for å hjelpe dem til å tilpasse sine hjem.

PMR: Alt om økonomisk hjelp

Boligtilpasning for PMK

Skattekreditt

Skattekreditten gis for utstyr spesielt tilpasset eldre og / eller funksjonshemmede.
betingelser:
 • Ingen alder, funksjonshemming, ressurser.
 • Være skattemessig hjemmehørende i Frankrike.
 • Skattekreditt tildelt etter en liste utarbeidet * etter den generelle skattekoden.
trinn:
 • Skriv inn arbeidsbeløpet i boks 7WJ i tilleggsinntektsdeklarasjon nr. 2042C (Cerfa nr. 11222 * 18).
 • Tilleggsinformasjon: impots.gouv.fr


Støtte til arbeid

Hjelpemidler for arbeid knyttet til personens autonomi er kumulative (med hjelp for oppussingsenergi, for eksempel).
betingelser:
 • Eier okkupant, utleier, syndikat av medeierskap.
 • Ikke start arbeidet.
 • Bevis på funksjonshemming eller tap av autonomi.

trinn:

 • Finn nærmeste informasjonspunkt: //anah.fr/
 • Ring 0 820 15 15 15

Uavhengig pensjonering (GIR 5 til 6 **)

Forebyggingssett

den Forebyggingssett er en hjelp til toaletter, dusj, trapper, belysning, etc.
betingelser:
 • Ingen betingelse for ressurser.
 • Bli pensjonert fra den generelle ordningen.
 • Ikke å ha rett til Personlig Autonomietillatelse (APA).
trinn:
Kom nærmere til pensjonsforsikringen din (CNAV, CARSAT): //lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil

Boligstøtte til boligtilpasning.

betingelser:
 • Tilstanden av ressurser.
 • Bli pensjonert fra den generelle ordningen.
 • Ikke å ha rett til Personlig Autonomietillatelse (APA).
trinn:
Kom nærmere til pensjonsforsikringen din (CNAV, CARSAT): //lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil

Delvis selvstendig pensjonering (GIR 1 til 4 **)

Personlig handlingsplan

Personlig handlingsplan (PAP) midler hjemmehjelp
betingelser:
 • Tilstanden av ressurser.
 • Bli pensjonert fra den generelle ordningen.
 • Etter behov.
trinn:
Kom nærmere til pensjonsforsikringen din (CNAV, CARSAT): //lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil

Personlig autonomi godtgjørelse

Personlig uavhengighetsgodtgjørelse (APA) gir støtte til utstyr som gir bærekraftig vedlikehold hjemme.
betingelser:
 • Ingen betingelse for ressurser.
 • Vær minst 60 år gammel
 • Festes til en av gruppene i AGGIR-nettet mellom 1 og 4 **.
trinn:
 • Trekk APA-filen fra instituttets tjenester, et kommunalt sosialt handlingssenter (CCAS) eller et lokalt informasjons- og koordineringssenter (CLIC).
 • Tilleggsinformasjon: //unccas.org/

Ugyldig, men ikke pensjonert

Institutt sosialhjelp

Institutt sosialhjelp (subsidie ​​eller hjemmebruk).
vilkår
 • Handicapped anerkjent med a permanent uførhet på minst 80%.
 • Med forbehold om ressurser støttes hjemmebruk.
trinn
 • Søk om sosialhjelp ved Kommunal senter for sosial handling eller, i mangel av dette, på rådhuset i din kommune
 • Tilleggsinformasjon: //unccas.org/

Ekstra funksjonshemming

Tilskuddspensjonen er et tilleggshjelp til invaliditet, alderspensjon mv. Ikke-bidragspligtig (ikke nødvendig å ha bidratt), er denne kvoten beregnet for alle som oppfyller vilkårene for tildeling.
betingelser:
 • Tilstanden av ressurser.
 • Å være under 65 år
 • Hold en uførepensjon, reversering, en pensjon betalt før lovfestet pensjonsdato...
trinn:
Søk på byrået som betaler uførepensjon eller pensjonsytelse (etterladtepensjon, pensjon, enke eller enkeres alderspensjon).

Utilstrekkelig inntekt uavhengig av selvstendighetsnivået

Solidaritetsgodtgjørelse

Solidaritetsgodtgjørelsen for pensjonister gir økonomisk hjelp for å hjelpe mottakeren til å ha et minimum av ressurser.
betingelser:
 • Tilstanden av ressurser.
 • Å være minst 65 år gammel.
trinn:
Send inn et skjema Cerfa nr. 13710 * 02 (for pensjonister avhengig av CNAV) eller Cerfa nr. 14953 * 01 (for pensjonister avhengig av jordbrukssikkerhet).

Funksjonshemmede situasjon

Uførestønad for funksjonshemmede

Funksjonshemmingskompensasjonen refunderer utgifter knyttet til tap av uavhengighet for funksjonshemmede.
betingelser:
 • Støtte fra 80% til 100% avhengig av ressurser.
 • Vær mellom 20 og 60 år gammel (med noen unntak).
 • Rettferdiggjør en vanskelighet for en aktivitet eller alvorlige vanskeligheter for minst to oppgaver.
trinn:
 • Adresse forespørselen til Institutt for funksjonshemmede (MDPH) av hans avdeling.
 • Tilleggsinformasjon: //mdph.fr/

* Listen (unntatt termiske renoveringsarbeid) er tilgjengelig på //bofip.impots.gouv.fr/bofip/5894-PGP.html
** GIR (Iso Resource Group) gjør det mulig å vurdere, i en skala fra 1 til 6, graden av fysisk og / eller psykisk avhengighet av en person i utførelsen av sine essensielle og daglige handlinger.
Denne evalueringen, laget av et medico-sosialt lag, er basert på bruk av AGGIR nasjonale evalueringsnett. GIR1 karakteriserer den viktigste grad av avhengighet.

Ytterligere nyttige adresser

 • Avdelingsbyråer for boliginformasjon (ADIL). //anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
 • Sosialregime for selvstendig næringsdrivende (RSI): //rsi.fr/
 • Supplerende pensjonsmidler: //agircarrco-actionsociale.fr/accueil/
 • Mutuals: komme nærmere din felles
 • Forsikringsselskaper: komme nærmere forsikringen hans
 • Soliha Federation (som følge av sammenslåingen av PACT og Habitat & Développement Movements): //soliha.fr/

ut av serien av system d 'well veillir home'

Finn ut av serien av System D 'Well Veillir home' kiosk til 27. desember 2017 og vår butikk ved å klikke her.


Video Instruksjoner: On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer