I Denne Artikkelen:
 • 3. Skatteavdrag for donasjon av land
 • 4. Skattekreditt for bærekraftig utvikling økte og ble utvidet fra 1/09/14
 • 5. Redusert mva
 • 6. Bygglov: frister revidert nedover
 • 7. Energioppussing: Spesiell økonomisk hjelp til de mest beskjedne husholdninger
 • Med sin nye boligstimuleringsplan søker staten å reformere styringen av byggegrunn. Det er i denne sammenhengen at i september 2014 kommer de ulike tiltakene om skattefradrag for salg av byggegrunn til spill.

  Nytt skattesystem og eksepsjonell skattefradrag på 30%

  Som det var blitt annonsert, huset stimulus sørger for a skattefradrag på gevinst ved salg av byggegrund.

  Siden 1. september 2014Disse gevinstene endrer derfor skattesystemet og følger nå de regler som allerede er lagt på bygninger.

  Hva må endres i 2014 med det nye regimet:

  • En skattefritak som går til 22 år i stedet for 30 år. Unntaket fra trygdeordninger forblir imidlertid fastsatt til 30 år.
  • En eksepsjonell og midlertidig reduksjon på 30%, anvendt på inntektsskatt og trygdeavgift.
   Denne godtgjørelsen gjelder for kapitalgevinster generert ved salg av byggeplot (underlagt salgsavtale inngått før 31. desember 2015).
  • En reduksjon på 100 000 euro i tilfelle feltet donasjon. Tilgjengelig til slutten av 2015, med uttrykkelig forutsetning at landet da brukes til bygging.

  Salg av land og kapitalgevinst, sammenligning av skattesystemer

  Nedenfor er en komparativ tabell over skatteordninger for realisasjonsgevinst ved salg av land og et estimat av gevinsten som er tillatt etter den nye reduksjonen som gjelder for inntektsskatt og trygdeavgift.

  Lengden på internering av landetSamlet beskatning av gevinsten generert ved salg av jordGevinst tillatt av det nye regimet
  Gamle regimetI 2014
  Etter 1 år34,5%24,2%- 10,4
  Etter 2 år34,5%24,2%- 10,4
  Etter 3 år34,5%24,2%- 10,4
  Etter 4 år34,5%24,2%- 10,4
  Etter 5 år34,5%24,2%- 10,4
  Etter 10 år34,5%19,3%- 11,8
  Etter 15 år27,6%14,4%- 13,2
  Etter 20 år22,1%9,5%- 12,6
  Etter 25 år13,8%4,9%-8,9%
  Etter 30 år0%0%0

  Den nye enheten er derfor ment å være mer fordelaktig for selgeren land å bygge.


  Video Instruksjoner: How to Clean Your Panama Jack Greased Leather Boots